M. Triceps Brachii /
Trehövdade överarmsmuskeln

Ursprung: skulderbladet (Scapula), överarmsbenet (Humerus)

Fäste: armbågsbenet (Ulna)

Funktion: sträcker armen (extension i armbågsleden), drar armen bakåt (extension i axelleden)

Kuriosa: kallas vanligtvis för triceps i vardagsspråk, passerar bakom axelled och armbågsled

Tips på träningsövningar: tricepspress, smala push ups, press mot pannan

Antagonister (muskler med motsatt funktion):
tvåhövdade överarmsmuskeln ( M. Biceps Brachii),
underarmsmuskeln (M. Brachioradialis),
stora bröstmuskeln (M. Pectoralis Major)

Synergister (assisterande muskler):
axelmuskeln (M. Deltoideus),
breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi),
stora runda muskeln (M. Teres Major),
rutmuskeln (M. Rhomboideus)