Tre typer av muskler

Det finns tre typer av muskler i vår kropp; tvärstrimmig skelettmuskulatur, tvärstrimmig hjärtmuskulatur och glatt muskulatur.

Skelettmuskulaturen är de muskler vi vanligtvis menar när vi pratar om muskler. Det är dessa som vi tränar på gym och kan styra med viljan. Vi har cirka 650 sådana muskler i kroppen och hos en normalviktig person består cirka 40-50 procent av kroppen av dessa muskler.

Den tvärstrimmiga hjärtmuskulaturen finns endast i hjärtat. Det är en väldigt uthållig muskel som slår cirka 90 000 slag varje dygn hos en tränad person. Vid konditionsträning blir hjärtmuskeln starkare vilket gör att hjärtat kan pumpa ut mer blod för varje slag och behöver således slå färre slag. Kanske behöver hjärtat då endast pumpa 55 000 slag varje dygn för att få ut samma mängd blod.

Den glatta muskulaturen består av kroppens minsta muskelceller. Du hittar denna muskulatur i de inre organens väggar och i hudens hårresarmuskler. Den glatta muskulaturen går inte att styra med viljan utan kontrolleras av det så kallade autonoma nervsystemet. Cellerna kan dessutom starta kontraktioner utan order från nervsystemet genom inverkan av bland annat hormoner och kemiska substanser som ämnesomsättningsprodukter.