Tibia / Skenben

Tillsammans med vadbenet (Fibula) bildar skenbenet underbenens skelett.

Typ av skelett: sesamben

Muskler med ursprung eller fäste här:
stora sätesmuskeln (M. Gluteus Maximus),
bakre lårmuskeln (Hamstrings),
adduktorerna (Mm. Adductores),
djupa vadmuskeln (M. Soleus),
främre lårmuskeln (M. Quadriceps Femoris)