M. Tensor Fascia Latae /
Lårfascians spännare

Ursprung: höftbenskammens främre del (Coxae)

Fäste: på ett kraftigt bindvävsband på utsidan av låret (Fibula)

Funktion: böjer i höften (flexion i höftled), för benet utåt (abduktion i höftled), sträcker på benet (extension i knäled), spänner muskelfashian (benhinnan) i låret

Kuriosa: en liten muskel

Antagonister (muskler med motsatt funktion):
bakre lårmuskeln (Hamstrings),
adduktorerna (M. Adductores),
ytliga vadmuskeln (M. Gastrocnemius)

Synergister (assisterande muskler):
främre lårmuskeln (M. Quadriceps Femoris),
höftböjaren (M. Iliopsoas),
stora sätesmuskeln (M. Gluteus Maximus)