Svalg

Funktion: transport av luften.

Svalget är ett rörformigt organ som börjar vid skallbasen bakom näsan och sträcker sig ned till matstrupen och omger struphuvudet.

Det är i svalget som vår in- och utandningsluft passerar samt den mat och dryck vi konsumerar. Tack vare en skyddsmekanism i struphuvudet hindras födan från att hamna i luftstrupen.

Svalget kan indelas i tre delar: nässvalget, munsvalget och det undre svalgrummet.

Det går inte att andas och svälja samtidigt.