Sternum / Bröstben

Bröstbenet är cirka 17 centimeter långt och är placerat på bröstkorgens framsida. Det skyddar bland annat lungorna och hjärtat.

På vardera sida av bröstbenet finns nyckelbenen och de sju översta revbenen.

Typ av skelett: platt ben

Muskler med ursprung eller fäste här:
stora bröstmuskeln (M. Pectoralis Major),
inre sneda bukmuskeln (M. Obliques Internus Abdominis),
raka bukmuskeln (M. Rectus Abdominis)

Kuriosa: i dessa bens märghåla finns röd benmärg som producerar blodkroppar under hela livet