Skelettet

Vi har totalt 206 skelettdelar i kroppen.

Skelettet är en levande vävnad som under hela livet växer, bryts ner och återbildas.

Tack vare att det alltid är en viss grundspänning i musklerna så håller sig de olika bendelarna på plats och kroppen får stadga.

Skelettet är ihåligt för att ge flexibilitet och för att det inte ska väga för mycket.

Skelettets funktioner är:
-
upprätthållande, ge kroppen stadga
- skydda inre organ
- utgör fäste och hävstänger åt musklerna
- mineraldepå av kalcium
- blodbildande tack vare benmärgen

Skelettet delas in i fem grupper efter hur de är utformade:
- rörben/långa ben
- korta ben
- platta ben
- lufthaltiga ben
- sesamben

Mellan två eller flera skelettstycken kan det finnas en led. Leden gör det möjligt att utföra en rörelse. Mellan vissa ben som inte har så mycket rörlighet finns det dock ingen led. Istället finns det fogar. På detta sätt är till exempel skallens ben ihopsatta.

För att skelett och muskler ska kunna arbeta krävs det en led som kan styra rörelsen. I kroppen finns det ett antal olika ledtyper. Dessa är:
- planled (i ryggraden mellan kotorna)
- kulled (i axeln och höften)
- gångjärnsled (i fingrarna, tårna, knäna, armbågarna och fotlederna)
- vridled (i underarmen)
- äggled (i handleden)
- sadelled (i tummen)
- oregelbundna leder (mellan höftben och korsben)