Scapula / Skulderblad

Ligger på baksidan av bröstkorgen och ingår tillsammans med överarmsbenen i axellederna. Skulderbladen är tunna, platta och oregelbundna med en form som påminner om en triangel.

Typ av skelett: platta ben

Muskler med ursprung eller fäste här:
främre sågtandade muskeln (M. Serratus Anterior),
lilla bröstmuskeln (M. Pectoralis Minor),
rutmuskeln (M. Rhomboideus),
skulderbladshöjaren (M. Levator Scapulae),
kappmuskeln (M. Trapezius),
axelmuskeln (M. Deltoideus),
rotatorkuffen (Rotator Cuff),
stora runda muskeln (M. Teres Major)

Vanliga skador: skulderbladet går att röra på i nästan 180°. På grund av denna rörelsefrihet är stabiliteten begränsad och axelleden är den led som lättast går ur led på oss människor

Kuriosa: i dessa bens märghåla finns röd benmärg som producerar blodkroppar under hela livet