Sacrum / Korsben

Korsbenet är triangelformat och sitter i slutet av ryggraden. Korsbenet är fem korskotor som har växt ihop.

Typ av skelett: platt ben

Muskler med ursprung eller fäste här:
breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi),
stora sätesmuskeln (M. Gluteus Maximus)

Kuriosa: Hos kvinnor är korsbenet kortare, bredare och mindre böjt än hos mannen.