Cullumna Vertebralis / Ryggraden

Ryggraden består av totalt 24 kotor som är uppdelade i tre grupper;

- halsryggraden 7 st kotor (Cervikalrygg, Vertebrae cervicales) benämns C1-C7

- bröstryggraden 12 st kotor (Thorakalrygg, Vertebrae thoracicae) benämns Th1-Th12

- ländryggraden 5 st kotor (Lumbalrygg, Vertebrae lumbales) benämns L1-L5.

I slutet av ryggraden finns korsbenet och svansbenet. Ibland inkluderas även dessa när man pratar om ryggraden.

 

I halsryggraden har vi störst rörlighet i ryggen.

Mellan kotorna finns 23 mellankotsskivor som är diskar av brosk som förbinder kotorna. Diskarna möjliggör rörelse och är stötdämpande.

Alla kotor har ett hål i sig och i hålutrymmet ligger ryggmärgen där det finns en massa känsliga nerver. Runt själva ryggmärgen finns hinnor av bindväv för att ytterligare skydda nerverna.

Typ av skelett: korta ben

Muskler med ursprung eller fäste här:
ryggsträckaren (M. Erector Spinae),
skulderbladshöjaren (M. Levator Scapulae),
rutmuskeln (M. Rhomboideus),
breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi),
kappmuskeln (M. Trapezius)