Rotator Cuff /
Rotatorkuffen

Muskelgruppen består av: fyra muskler, tre på baksidan (Supraspinatus, Infraspinatus, Teres Minor) som möjliggör en utåtrotation och en på framsidan (Subscapularis) som gör inåtrotationen

Ursprung: skulderbladet (Scapula)

Fäste: överarmsbenet (Humerus)

Funktion: stabiliserar axelleden och gör en utåt- och en inåtrotation i axelleden

Tips på träningsövningar: utåtrotation, inåtrotation

Vanliga skador: vid mycket sittande framför en dator kan det vara bra att träna upp de utåtroterande musklerna för att motverka att axlarna åker framåt och hållningen blir sämre

Antagonister (muskler med motsatt funktion):
axelmuskeln (M. Deltoideus),
breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi),
stora bröstmuskeln (M. Pectoralis Major),
stora runda muskeln (M. Teres Major)

Synergister (assisterande muskler):
axelmuskeln (M. Deltoideus),
breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi),
stora bröstmuskeln (M. Pectoralis Major),
stora runda muskeln (M. Teres Major)