M. Rhomboideus /
Rutmuskeln

Ursprung: ryggraden (C2-C5)

Fäste: skulderbladet (Scapula)

Funktion: drar ihop skulderbladen (adduktion), sträcker armen bakåt (extension i axeln), håller skulderbladet pressat mot bröstkorgen

Tips på träningsövningar: rodd, omvända flyes, t-bar row

Antagonister (muskler med motsatt funktion):
stora bröstmuskeln (M. Pectoralis Major),
tvåhövdade överarmsmuskeln (M. Biceps Brachii),
axelmuskeln (M. Deltoideus)


Synergister (assisterande muskler):
kappmuskeln (M. Trapezius),
breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi),
främre sågtandade muskeln (M. Serratus Anterior),
trehövdade överarmsmuskeln (M. Triceps Brachii),
axelmuskeln (M. Deltoideus)