M. Quadriceps Femoris /
Främre/fyrhövdade lårmuskeln

Muskelgruppen består av: M.Rectus Femoris, M.Vastus Lateralis, M.Vastus Medialis och M.Vastus Intermedialis

Ursprung: höftben (Coxa) för M. Rectus Femoris, övriga muskler utgår från lårbenet (Femur)

Fäste: skenben (Tibia)

Funktion: böjer i höften (flexion i höftled), sträcker på benet (extension i knäled)

Kuriosa: kroppens största muskel, passerar höft och knäled framifrån, i fästessenan ligger knäskålen inlagrad

Tips på träningsövningar: benspark, benböj, liggande benpress, sittande benpress

Antagonister (muskler med motsatt funktion): bakre lårmuskulaturen (Hamstrings),
adduktorerna (Mm. Adductores),
ytliga vadmuskeln (M. Gastrocnemius),
stora sätesmuskeln (M. Gluteus Maximus)

Synergister (assisterande muskler):
adduktorerna (Mm. Adductores),
höftböjaren (M. Iliopsoas),
lårfascians spännare (M. Tensor Fascia Latae)