M. Pectoralis Minor /
Lilla bröstmuskeln

Ursprung: revben (Costa)

Fäste: skulderbladet (Scapula)

Funktion: sänker skulderbladet

Tips på träningsövningar: i övningar där du först sänker skuldran tränas lilla bröstmuskeln, till exempel i en chins eller i ett latsdrag

Vanliga skador: eftersom det går blodkärl och nerver under denna muskel kan en spänd muskel leda till domningar i arm och hand

Antagonister (muskler med motsatt funktion):
skulderhöjarmuskeln (M. Levator Scapulae),
kappmuskeln (M. Trapezius)

Synergister (assisterande muskler):
stora bröstmuskeln (M. Pectoralis Major),
främre sågtandade muskeln (M. Serratus Anterior)