M. Pectoralis Major /
Stora bröstmuskeln

Ursprung: nyckelben (Clavicula), bröstben (Sternum) och revben (Costa)

Fäste: överarmsbenet (Humerus)

Funktion: för armen neråt (flexion i axelleden), inåt (adduktion i axelleden) och vrider den inåt (medial rotation i axelleden)

Kuriosa: kallas även “beachmuskeln” för att många killar tränar bröstmusklerna extra mycket inför badsäsongen. Muskeln har tre olika fiberstråk som benämns övre, mellersta och nedre

Tips på träningsövningar: bröstpress, bröstflyes, uppåt- och nedåtpressar, push ups

Antagonister (muskler med motsatt funktion):
axelmuskeln (M. Deltoideus),
breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi),
muskeln under skulderbladsåsen (M. Infraspinatus),
rotatorkuffen (Rotator Cuff),
rutmuskeln (M. Rhomboideus),
stora runda muskeln (M. Teres Major),
trehövdade överarmsmuskeln (M. Triceps Brachii)

Synergister (assisterande muskler):
lilla bröstmuskeln (M. Pectoralis Minor),
axelmuskeln (M. Deltoideus),
rotatorkuffen (Rotator Cuff),
tvåhövdade överarmsmuskeln (M. Biceps Brachii)