M

 

Myologi

Muskellära
Muskelbuk

Den tjockare delen i mitten av en muskel, består av muskelceller och bindväv

Myofibrill/muskelfibrill Uppbyggt av sarcomer och flera tillsammans bildar en muskelcell
Myosin Protein i musklerna
Muskelbunt Uppbyggt av muskelceller
Muskelcell/Muskelfiber Uppbyggt av myofibriller och flera tillsammans bildar muskelbuntar
Myofilament/Muskelfilament Aktin och Myosin bildar filamenterna i musklerna
Maximal syreupptagningsförmåga Den största mängd syre som kan tas upp, transporteras, avges och utnyttjas i de arbetande cellerna under en viss tid
Myo Muskel
Manus Hand
Märghåla Hålutrymmet i mitten på skelettdelarna
Maxpuls Det maximala antalet slag som ditt hjärta kan slå per minut
Maxpulsformel 226 minus ålder för kvinnor, 220 minus ålder för män