G

 

Gastrocnemius

Ytliga vadmuskeln
Gluteus Minimus

Lilla sätesmuskeln

Gluteus Medius Mellersta sätesmuskeln
Gluteus Maximus Stora sätesmuskeln
Gul benmärg Benmärg som inte längre kan bilda blod
Glatta muskulaturen Ej viljestyrda muskler runt organ och i huden
Gångjärnsled En ledtyp som finns i bland annat fingrarna, knäna och tårna
Galla Bildas i levern, lagras i gallblåsan och behövs vid förbränning av fett
Gallblåsa Här lagras gallan som producerats i levern