E

 

Elevation

Höjning
Erector Spinae

Ryggsträckaren

Epifysbrosk Skelettets tillväxtzon
Excentrisk fas När ursprung och fäste fjärmar sig varandra och det är här vi är som starkast
Energiprocent E% Hur stor del av den totala energin som bör komma från kolhydrater, protein och fett