Ä

 

Äggled

En ledtyp som finns i handleden
Ändtarm

Slutet på mag- och tarmkanalen