Nerv

Nerver förgrenar sig in i benhinnan och tränger endast ytligt in i skelettet.