Muskler och träning

Då en muskel växer, växer även senan och blir starkare. Men det tar längre tid för en sena att bli stor och stark än vad det tar för muskeln. Därför är det viktigt att öka träningsgraden försiktigt för att undvika skador.

En skelettmuskel kan endast göra en sak; dra ihop sig (kontrahera). För att muskeln sedan ska förlängas igen behövs antingen en yttre kraft eller en annan muskel med motsatt funktion som de kontraherade muskeln.

Vid fysisk aktivitet ökar antalet aktin och myosin i musklerna samt antalet myofibriller. Då blir musklerna större.

När en muskel utför en rörelse (dynamisk kontraktion) görs det i två faser:
- koncentrisk fas = här närmar sig ursprung och fäste varandra och det är här som det är som tyngst
- excentrisk fas = ursprung och fäste fjärmas och det är här som vi är starkast

Det går också att jobba med muskeln utan någon rörelse. Då hålls muskeln spänd i ett och samma läge och en statisk kontraktion görs.

Det går att träna en muskel på många olika sätt för att få den att växa och/eller bli starkare. Styrketräning går att göra med vikter, gummiband, egna kroppsvikten, balansbollar och så vidare. Det går dessutom att lägga upp träningen på otaliga sätt. Mer om detta hittar du under "Träning och kroppen" i avsnittet "Styrketräning".