Kontakta Anatomiguiden Tillbaks till startsidan
Skelett Hjärtat Andningsorgan Mage och tarmar Träning och kroppen Ordlista Om Anatomiguiden
Muskler på kroppens framsida Muskler på kroppens baksida Muskellära
       

 

 

Kroppens muskler

Här hittar du många av kroppens muskler i en alfabetisk lista. För att leta efter musklerna genom att klicka på en anatomisk gubbe klickar du på länken:
Klicka här för framsidan>>
Klicka här för baksidan >>

Stora bröstmuskeln Axelmuskeln Stora bröstmuskeln Axelmuskeln Stora bröstmuskeln Axelmuskeln

Axelmuskeln - Deltoideus
Bakre lårmuskeln - Hamstrings
Benets inåtförare - Adductores
Breda ryggmuskeln - Latissimus Dorsi
Djupa vadmuskeln - Soleus
Främre lårmuskeln - Quadriceps Femoris
Främre skenbensmuskeln - Tibialis Anterior
Främre sågtandade muskeln - Serratus Anterior
Höftböjarmuskeln - Iliopsoas
Inre sneda bukmuskeln - Obliques Internus Abdominis
Kappmuskeln - Trapezius
Lilla bröstmuskeln - Pectoralis Minor
Lilla sätesmuskeln - Gluteus Minimus
Lårfascians spännare - Tensor Fascia Latae
Mellersta sätesmuskeln - Gluteus Medius
Muskeln under skulderbladsåsen - Infraspinatus
Raka bukmuskeln - Rectus Abdominis
Rotatorcuffen - Rotator Cuff
Rutmuskeln - Rhomboideus
Ryggsträckaren - Erector Spinae
Skulderhöjarmuskeln - Levator Scapulae
Stora bröstmuskeln - Pectoralis Major
Stora runda muskeln - Teres Major
Stora sätesmuskeln - Gluteus Maximus
Trehövdade överarmsmuskeln - Triceps Brachii
Tvåhövdade överarmsmuskeln - Biceps Brachii
Tvära bukmuskeln - Transversus Abdominis
Underarmsmuskeln - Brachioradialis
Vadbensmusklerna - Fibularii
Ytliga vadmuskeln - Gastrocnemius
Yttre sneda bukmuskeln - Obliques Externus Abdominis