En muskels uppbyggnad

Skelettmusklerna är uppbyggda av:
- en sammandragande (kontraktil) del som består av muskelcellerna och skapar själva rörelsen
- en elastisk del av bindväv som gör att muskeln kan töja ut sig
- en viskös del av mestadels vatten som dämpar rörelser inne i muskeln.

Muskelbuken är den tjockare delen på muskeln, och på vardera sida om den tunnas muskeln ut för att övergå i senor. En muskelbuk består av muskelceller som är omgivna av bindväv, och när muskeln tunnas ut blir det mer och mer bindväv för att till slut vara det enda som finns kvar, och det är det som kallas för sena.

Varje muskel har minst en ursprungssena och en fästessena. Ursprungssenan är den som är mest centralt belägen på kroppen och rör sig minst när muskeln jobbar. Fästessenan är då förståss det motsatta, den är placerad längst ifrån kroppens centrum och rör sig mest när muskeln arbetar.

Om du gör ett tvärsnitt i en muskel och utgår från de minsta delarna är muskelbuken uppbyggd på följande sätt:
- Aktin och myosin är muskelproteiner och de bildar sacromeren som är muskelns minsta arbetande enhet, det är här som rörelsen skapas:- Sarcomerer i en lång rad bildar i sin tur en myofibrill
- Myofibrillerna buntas ihop med bindväv och bildar en muskelcell
- Muskelcellerna i sin tur buntas också ihop med bindväv och bildar muskelbuntar
- Muskelbuntarna hålls samman av bindväv och bildar slutligen själva muskelbuken.