Muskelfibertyper

Man brukar dela in kroppens muskelfibrer i två olika kategorier, typ-1 fibrer och typ-2 fibrer. Dessa har olika utseenden och karaktärer. Alla muskler innehåller en blandning av dessa fibertyper, de ligger huller om buller och man kan ha mer eller mindre av en viss typ.

Hur själva muskelfibersammansättningen ser ut bestäms av våra arvsanlag, men det går att träna sig för att få mer av en typ av fibrer. Det gäller att träna riktigt hårt för att det ska ske en förändring, och förändringen stannar endast kvar så länge som träningen idkas.

Typ-1 fibrerna är de långsamma muskelfibrerna. Det är dessa som gör att vi blir uthålliga och kan hålla på med en aktivitet under en längre period. Vid träning ökar muskelcellernas tvärsnittsyta eftersom fler myofibriller byggs in.

Typ-2 fibrerna är snabba muskelfibrer. Dessa kan utveckla mer kraft än typ-1 men kan bara bedrivas under en kortare tid. Typ-2 fibrer har en större tvärsnittsyta än de långsamma fibrerna har även utan träning.