Matstrupe

Matstrupen är cirka 25 cm lång och är uppdelad i tre delar. Matstrupen består av två muskellager, ett yttre längsgående samt ett inre tvärgående (av glatt muskulatur). Muskulaturen för födan ner mot magsäcken genom sina muskelrörelser.