Magsäck

Magsäcken ligger i bukhålans övre vänstra del och har som funktion att bearbeta maten till en lös massa med hjälp av den sura magsaften innan den färdas vidare till tarmen. Insidan av magsäcken är kraftigt veckad.

Den övre magmunnen förbinder magsäcken med matstrupen och den nedre magmunnen förbinder magsäcken med tolvfingertarmen, tunntarmens övre del.