Lungor

Vi har två stycken lungor i kroppen. Runt varje lunga finns en lungsäck vars uppgift är att spänna ut lungan. Lungsäcken består av två lager; ett yttre som fäster i revben och diafragma och ett inre som sitter fast i själva lungan. Mellan de båda lagrena finns det vätska.

Lungorna består av bronkiolerna och av lungblåsorna (alveolerna) samt de kapillärer som finns runt lungblåsorna.