Luftstrupe

Funktion: transport av luften.

Luftstrupen är cirka 10 cm lång och gör det möjligt för luften att passera till och från lungorna.

I luftstrupen finns en slemhinna med små flimmerhår som rör sig åt samma håll för att fånga upp främmande partiklar så att de inte kommer ner i lungorna.