Lever

Levern är kroppens största körtel och väger mellan 1200 och 1500 gram. Den är placerad högst upp i buken på kroppens högra sida under revbenen.

Leverns funktioner är bland annat att:
- bilda galla som därefter lagras i gallblåsan och behövs för att kroppen ska kunna bryta ner fett
- ta hand om gifter från blodet
- bryta ner sockerarten fruktos till glukos för att kroppen ska kunna använda det som bränsle
- lagra glukos
- lagra vitaminer och mineraler.