M. Levator Scapulae /
Skulderhöjarmuskeln

Ursprung: ryggraden (C1-C4) (Cullumna Vertebralis)

Fäste: skulderbladet (Scapula)

Funktion: lyfta skulderbladet (Elevation)

Tips på träningsövningar: skulderlyft

Antagonister (muskler med motsatt funktion):
främre sågtandade muskeln (M. Serratus Anterior),
kappmuskeln (M. Trapezius),
lilla bröstmuskeln (M. Pectoralis Minor)

Synergister (assisterande muskler):
kappmuskeln (M. Trapezius)