M. Iliopsoas /
Höftböjarmuskeln

Ursprung: kotorna L1-L5 i ryggraden, höftbenet (Coxa)

Fäste: lårben (Femur)

Funktion: böjer höften (flexion), för benet inåt (adduktion i höftleden), roterar benet utåt (utåtrotation i höftleden), böjer ryggen utåt åt sidan (laterarlflexion i ryggraden), böjer ryggen framåt (flexion i ryggraden), ökar svanken (framåttippning av bäckenet)

Kuriosa: viktig att stretcha om du sitter mycket. För kort muskel gör att du går lite som en anka med stor svank och utåtputande rumpa

Tips på träningsövningar: hjälper till i många magövningar, behöver oftast inte egen träning då den brukar vara kort och stark

Vanliga skador: för kort muskel kan leda till smärta i ryggen

Antagonister (muskler med motsatt funktion):
sätesmuskulaturen (M. Gluteus Maximus, Medius och Minimus),
bakre lårmuskeln (M. Iliopsoas),
bukmuskulaturen (inre, yttre, raka)

Synergister (assisterande muskler): magmuskulaturen (raka, inre, yttre),
främre lårmuskeln (M. Quadriceps Femoris),
breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi),
bukmuskulaturen (inre, yttre, raka),
lårfascians spännare (M. Tensor Fascia Latae),
ryggsträckaren (M. Erector Spinae)