Humerus / Överarmsben

Den övre delen av överarmsbenet är runt och den nedre delen är triangelformad. Däremellan är skelettdelen som ett avlångt rör.

Typ av skelett: rörben

Muskler med ursprung eller fäste här:
rotatorkuffen (Rotator Cuff),
lilla runda muskeln (M. Teres Minor),
axelmuskeln (M. Deltoideus),
underarmsmuskeln (M. Brachioradialis),
stora bröstmuskeln (M. Pectoralis Major),
stora runda muskeln (M. Teres Major),
trehövdade överarmsmuskeln (M. Triceps Brachii)

Kuriosa: överkroppens största skelettdel