Hjärtat och cirkulationssystemet

I kroppens cirkulationssystem ingår hjärtat, blodet och blodkärlen.

Hjärtat är ungefär lika stort som din knytnäve och är placerat mitt under bröstbenet. Det unika med hjärtat är att det är en ihålig muskel.

Hjärtat väger cirka 300-350 gram och pumpar runt kroppens blod. Blodet fungerar som ett transportorgan för syre, hormoner, näringsämnen, avfallsprodukter, salter och värme. Kvinnor har cirka 4 liter blod, och män cirka 5 liter i kroppen. Blodet består av blodkroppar och blodplasma.

Kroppen kan bestämma vart blodet ska transporteras. Genom muskler i blodkärlens väggar styrs blodet dit det behövs mest. I vila får skelettmusklerna cirka 15 procent av blodet, men vid hårt arbete kan upp till cirka 90 procent gå hit.

Blodkärlen delas in i artärer, kapillärer och vener där kapillärerna är de minsta, venerna går till hjärtat och artärerna går från hjärtat.

Artären leder blod från hjärtat och innehåller syrerikt blod förutom i lungkretsloppet.

I kapillärerna sker gas- och näringsutbytet.

Venen leder blod till hjärtat och innehåller syrefattigt blod förutom i lungkretsloppet.

Hjärtats arbetstakt i vila styrs av speciella taktgivarceller som sitter i hjärtmuskelväggen. I vila är hjärtfrekvensen (pulsen) cirka 60-80 slag per minut. Detta är olika från person till person och styrs av kondition, ålder och arvsanlag. Men det går att träna sig till en lägre vilopuls.