Hjärtats uppbyggnad

Runt hela hjärtat finns det en tunn hinna som kallas för hjärtsäcken.

Inuti säcken finns hjärtmuskeln som består av två identiska halvor, höger och vänster. Varje halva innehåller ett förmak och en kammare.

Den vänstra hjärthalvan pumpar syrerikt blod i det stora kretsloppet vilket innefattar hela kroppen. Väl ute i kroppen förbrukas syrgasen och blodet bär med sig tillbaka koldioxid som bildats till den högra hjärthalvan.

Den högra hjärthalvan pumpar syrefattigt blod i det lilla kretsloppet som även kallas för lungkretsloppet.

På grund av den högre belastning som den vänstra hjärthalvan har är denna muskelvägg tjockast. Den är cirka 12 mm tjock i jämförelse med den högra som är cirka 5 mm tjock.

Blodet kommer först in i förmaket som därefter för i blodet via klaffar som enkelriktar blodflödet in i kammaren. Kammaren pumpar ut blodet i kroppen.