M. Gluteus Maximus / Stora sätesmuskeln

Ursprung: bäckenet (Pelvis)

Fäste: lårbenet (Femur), och via ett senstråk även på skenbenet (Tibia)

Funktion: sträcker benet bakåt (extension i höftled), roterar ut benet, för in benet från sidan (adduktion), för ut benet åt sidan (abduktion), sträcker på benet (extension i knäled), minskar svanken (bakåttippning av bäckenet)

Kuriosa: det är dessa muskler som bildar konturerna på rumpan, ligger utanför lilla och mellersta sätesmusklerna

Tips på träningsövningar: utfallssteg

Antagonister (muskler med motsatt funktion):
höftböjaren (M. Iliopsoas),
adduktorerna (M. Adductores),
främre lårmuskeln (M. Quadriceps Femoris),
lårfascians spännare (M. Tensor Fascia Latae),
ytliga vadmuskeln (M. Gastrocnemius)

Synergister (assisterande muskler):
mellersta sätesmuskeln (M. Gluteus Medius),
lilla sätesmuskeln (M. Gluteus Minimus),
adduktorerna (M. Adductores),
bakre lårmuskeln (Hamstrings),
lårfascians spännare (M. Tensor Fascia Latae)