Femur / Lårben

Detta är kroppens största och längsta bendel.

Typ av skelett: rörben

Muskler med ursprung eller fäste här:
adduktorerna (Mm. Adductores),
främre lårmuskeln (M. Quadriceps Femoris),
höftböjaren (M. Iliopsoas),
stora sätesmuskeln (M. Gluteus Maximus),
mellersta sätesmuskeln (M. Gluteus Medius),
lilla sätesmuskeln (M. Gluteus Minimus),
bakre lårmuskeln (Hamstrings),
ytliga vadmuskeln (M. Gastrocnemius)