M. Deltoideus /
Axelmuskeln

Ursprung: nyckelben (Clavicula), skulderbladet (Scapula)

Fäste: överarmsbenet (Humerus)

Funktion: lyfter armen uppåt åt sidan (abduktion), lyfter armen uppåt framåt (flexion) och bakåt (extension), roterar armen inåt (medial rotation), roterar armen utåt (lateral rotaion)

Kuriosa: passerar axelleden på fram-, ut- och baksidan

Tips på träningsövningar: axelpress, lyft åt sidan, drag mot hakan, omvända flyes, hantellyft framåt

Antagonister (muskler med motsatt funktion): breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi),
rotatorkuffen (Rotator Cuff),
stora bröstmuskeln (M. Pectoralis Major),
stora runda muskeln (M. Teres Major),
rutmuskeln (M. Rhomboideus)

Synergister (assisterande muskler):
breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi),
rotatorkuffen (Rotator Cuff),
kappmuskeln (M. Trapezius),
stora bröstmuskeln (M. Pectoralis Major),
stora runda muskeln (M. Teres Major),
tvåhövdade överarmsmuskeln (M. Biceps Brachii), trehövdade överarmsmuskeln (M. Triceps Brachii),
rutmuskeln (M. Rhomboideus)