Coxa / Höftben

Höftbenet är ett stort oregelbundet ben som bildar den främre och den yttre delen av bäckenet.

Typ av skelett: platta ben

Muskler med ursprung eller fäste här:
inre sneda bukmuskeln (M. Obliques Internus Abdominis),
yttre sneda bukmuskeln (M. Obliques Externus Abdominis),
raka bukmuskeln (M. Rectus Abdominis),
bakre lårmuskeln (Hamstrings),
mellersta sätesmuskeln (M. Gluteus Medius),
lilla sätesmuskeln (M. Gluteus Minimus)

Kuriosa: i dessa bens märghåla finns röd benmärg som producerar blodkroppar under hela livet