Costae / Revben

Det finns 12 par revben, 10 av dem går hela vägen runt kroppen. Män och kvinnor har lika många revben.

Revbenen skyddar kroppens inre organen i bröstkorgen.

Typ av skelett: platta ben

Muskler med ursprung eller fäste här:
lilla bröstmuskeln (M. Pectoralis Minor),
stora bröstmuskeln (M. Pectoralis Major),
inre sneda bukmuskeln (M. Obliques Internus Abdominis),
yttre sneda bukmuskeln (M. Obliques Externus Abdominis),
främre sågtandade muskeln (M. Serratus Anterior),
ryggsträckaren (M. Erector Spinae)

Kuriosa: i dessa bens märghåla finns röd benmärg som producerar blodkroppar under hela livet. Det finns personer som har opererat bort revben för att kunna få en mer markant midja. En av dem som opererat sig är artisten Cher.