Coccyqis / Svansben

Svansbenet består av fyra sammanväxta benbitar och är en del av bäckenet.