Clavicula / Nyckelben

Nyckelbenet är det enda avlånga benet som är placerat vågrätt i kroppen. De två nyckelbenen är s-formade och sitter på främre delen av skuldergördeln (den ring av ben som vilar på bröstkorgens övre del).

Nyckelbenens funktion är att hålla armarna på utsidan av bröstkorgen.

Typ av skelett: rörben

Muskler med ursprung eller fäste här:
kappmuskeln (M. Trapezius),
stora bröstmuskeln (M. Pectoralis Major),
axelmuskeln (M. Deltoideus)