Bronkioler (mindre luftrör)

Funktion: transport av luften.

Bronkiolerna är de mindre luftrören som går från bronkerna och ut till lungblåsorna (alveolerna).