M. Biceps Brachii /
Tvåhövdade överarmsmuskeln

Ursprung: skulderbladet (Scapula)

Fäste: strålbenet (Radius)

Funktion: böjer armen (flexion i armbågsleden), för armen framåt (flexion i axelleden), vrider underarmarna utåt (supination i underarmen)

Kuriosa: kallas för "biccarna"

Tips på träningsövningar: bicepscurl, scottcurl, hammer curl, koncentrationscurl

Antagonister (muskler med motsatt funktion): trehövdade överarmsmuskeln (M. Triceps Brachii),
stora runda muskeln (M. Teres Major),
rutmuskeln (M. Rhomboideus)

Synergister (assisterande muskler):
breda ryggmuskeln (M. Latissimus Dorsi),
underarmsmuskeln (M. Brachioradialis),
stora bröstmuskeln (M. Pectoralis Major)