Ändtarm

Till slut så blandas tarminnehållet upp med slem och de bakterier som finns i tarmfloran.

Den substans som finns kvar kallas avföring eller feces. Människans avföring består till hälften av bakterier som härstammar från tjocktarmen (i vilken det hos en vuxen människa finns ca 1,5 kg bakterier).

Genom ändtarmen lämnar slutligen substansen kroppen. Då har det gått mellan 12 och 25 timmar sedan maten kom in genom munnen.