Mm. Adductores /
Adduktorerna

Ursprung: höftben (Coxa)

Fäste: lårben (Femur), skenben (Tibia)

Funktion: för benet inåt (adduktion i höftled), roterar ut benet, böjer i höften (flexion i höftled), böjer i knäet (flexion i knäled)

Kuriosa: passerar bakom knäleden, men fäster på framsidan. Består av fem muskler

Tips på träningsövningar: lårcurl, marklyft

Vanliga skador: -

Antagonister (muskler med motsatt funktion): -

Synergister (assisterande muskler): -